Adventskaffe i Sollentunagruppen 9/12

RCA i Sollentuna inbjuder till adventkaffe lördagen den 9/12 kl 12:00 i församlingshuset, Sköldvägen 10, pl 2. Vi börjar med lite mingel med kaffe/the och bröd följt av ett möte
kl 13:30-15:00.

Hjärtligt välkomna!