Adventsfika i Sollentuna

Sollentunagruppen inbjuder till adventkaffe lördagen den 8/12 kl 12:00 i församlingshuset Sollentuna, Sköldvägen 10, pl 2. Vi börjar med lite mingel med kaffe/the och bröd följt av ett möte kl 13:30-15:00.
Hjärtligt välkomna!