Rådande situationen – möten kan ändras med kort varsel

På grund av den rådande situationen kan möten komma att ändras med relativt kort varsel. Vi försöker lägga ut information om respektive grupps möten så fort som möjligt. Ni finner den senaste informationen kring gruppers möten här

Webmaster RCA Sverige