Sollentunagruppen

Framöver kommer Sollentunagruppen endast ha möte på måndagar kl 19:00.