Kategori: Aktuellt

  • RCA Sverige Årskonvent 2024

      Välkomna till RCA Sveriges årskonvent 2024 på temat ”Tillsammans i tacksamhet, tillit och tillfrisknande” i Stockholm När: Lördag 23 mars, kl 12:00-18:00 med efterföljande middag för de som vill. Söndag 24 mars är alla välkomna till Södergruppens möte kl 10:30-12:00 på Högbergsgatan 15. Var: Franciscussalen, Högbergsgatan 15A, Stockholm Konventavgift: 150 kr per person (ingår…

  • Delta & inspireras av International Story Share

    Den första lördagen i varje månad kl 20:00 finns den fantastiska möjligheten att lyssna på par över hela världen som delar sin tillfrisknanderesa i “International Story Share”. Ett par delar per möte & i slutet finns det möjlighet att ställa frågor. Missa inte denna strålande möjlighet att få glädje och inspiration i ert parskap! Mer…

  • Hjälp RCA att bli bättre!

    Enkät om RCA  Vi önskar få in era synpunkter kring vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra med RCA. Syftet med enkäten är att inventera möjligheter för RCA:s fortsatta utveckling i Sverige. Enkäten är framtagen av RCA Sverige och svaren är anonyma. Fyll i enkäten här.  Tack för att ni bidrar med…