Vi är par som har åtagit oss att återskapa en sund kommunikation, mera omsorg och större intimitet i våra parskap. Vi lider av många olika problem. Vissa av dem har vi identifierat och andra inte, vissa har vi behandlat och andra inte. Vi kommer också från olika grader av brustenhet. Många av oss har varit separerade eller nära skilsmässa. Vissa av oss är nya i våra parskap och försöker bygga upp en intimitet tillsammans. Vi har alla sökt läkning i Anonyma Tillfrisknande Par (RCA). Även om vi har många olika relationer har vi bara ett parskap. Vi håller oss till en enda partner för att ge fullt uttryck åt vår fysiska, känslomässiga, sexuella och andliga kärlek. Vi försöker hedra den speciella karaktären i vår kärlek genom att göra spontana saker tillsammans med våra partners. Det kan lätt hända att vi blir så upptagna av våra arbeten, barn, åldrande föräldrar och andra distraherande faktorer att vi försummar våra partners. Vi kanske tänker att vi alltid kommer att få tid till vår partner senare, så vi ger denne inte den speciella uppmärksamhet de förtjänar idag. Ett sunt och hälsosamt parskap kräver regelbunden uppmärksamhet för att fungera på en nivå som ger största möjliga tillfredsställelse. Genom att behålla fokus på vår kärlek kan vi få uppleva glädjeämnen som vi aldrig hade trott var möjliga.