Sällan har vi sett ett par misslyckas som grundligt följt vår väg. De som inte tillfrisknar är människor som inte till fullo kan eller vill överlämna sig till detta enkla program. De är till sin natur oförmögna att fatta och utveckla en livsstil som kräver ömsesidig och rigorös ärlighet. De finns de som inte vill, eller kan, göra ett åtagande till sin partner. Det finns de som lider av allvarliga störningar i sitt känsloliv och i sitt själsliv, men många av dem tillfrisknar bara de förmår att vara ärliga.

Våra berättelser avslöjar i stort hur vi tidigare var, vad som hände och hur vi nu är. Om du har beslutat att du vill ha det vi har och är villig att göra allt för att få det, så är du redo att ta vissa steg.

Inför några ryggade vi tillbaka. Vi trodde att vi kunde hitta en lättare och mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Med största allvar ber vi dig att vara oförskräckt och grundlig från första början. Några av oss försökte att klamra oss fast vid våra gamla föreställningar, med påföljden att resultatet uteblev, tills vi gav upp fullständigt.

Kom ihåg att vi kämpar mot beroendet – listigt, falskt och starkt. Vi gör också upp med smärtsamma minnen från vårt förflutna, dåligt uppförande och brutna löften. Utan hjälp blir vår ilska, smärta och brist på tillit för mycket för oss. Men det finns en som har all kraft, denna ende är Gud. Må du finna Gud nu.

Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt till Gud och bad om Guds skydd och omvårdnad.

Här följer de steg vi tog och som är ett förslag till ett program för tillfrisknande:

 1. Vi erkände att vi var maktlösa över vår relation – att vårt liv tillsammans hade blivit ohanterligt.
 2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än oss själva kunde ge oss engagemang och intimitet tillbaka.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv tillsammans i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Gud.
 4. Vi gjorde en undersökande, orädd moralisk inventering av vår relation tillsammans som ett par.
 5. Vi erkände inför Gud, för varandra och för ett annat par den exakta innebörden av våra fel.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna dessa brister i karaktär, kommunikation och omtanke.
 7. Vi bad ödmjukt Gud avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor direkt, närhelst det var möjligt, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och när vi hade fel erkände vi det genast för vår partner och för andra som vi skadat.
 11. Vi sökte gemensamt genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och styrkan att utföra den.
 12. När vi, som ett resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra par och tillämpa dessa principer i alla våra livs angelägenheter, i vår relation och i våra familjer.

Då utbrast många av oss: ”Vad är det här för föreskrifter! Det klarar vi aldrig. Vår kärlek är försvunnen, våra löften för evigt brutna, vår kommunikation förstörd och vår familj i spillror som ej går att reparera”.

Tappa inte modet. Inget par har lyckats att fullständigt tillämpa och hålla fast vid dessa principer.

Vi är inga helgon och vår kärlek är inte perfekt, vår energi är inte obegränsad, ej heller våra relationers ideal. Det finns inget sådant som den ytterst omtänksamme och omhändertagande partnern eller perfekt intimitet.

Det viktigaste är att vi är villiga att växa själsligt tillsammans. Principerna vi här upptecknat är vägledare till en sådan utveckling. Vi eftersträvar andliga framsteg snarare än andlig perfektion. I våra andliga framsteg är målen större omtanke, kommunikation och intimitet.

Vår förståelse för våra beroenden och våra personliga historier före och efter tillfrisknandet klarlägger tre viktiga grundideér:

 1. Att som beroende hade vår åtagna relation blivit ohanterlig. Att även med de bästa avsikter var separation eller skilsmässa det vi hade framför oss.
 2. Att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde återge oss åtagandet och intimiteten.
 3. Att Gud kunde och ville hjälpa oss, om vi sökte Gud.