Om vi är ärliga i vårt åtagande och omsorgsfullt arbetar tillsammans med RCA:s tolv steg, kommer vi att få se vissa löften bli uppfyllda i våra liv. Vår kärlek till varandra kommer att djupna och blomstra när vi upplever ömsesidigt förlåtande.

Tilliten till varandra kommer tillbaka.

Vi kommer att lära oss hur man leker och har roligt tillsammans.

Vi kommer att bli bättre föräldrar, arbetare, hjälpare och vänner.

Det spelar ingen roll hur nära separation vi varit, vi kommer ändå få se hur vår erfarenhet styrka och hopp kan gagna och hjälpa andra.

För de av er som är nya i vår gemenskap, finns inga problem som ni upplevt som inte är gemensamt för många av oss.

Precis som vår kärlek till vår partner har varit ofullkomlig så kan vi inte alltid uttrycka den kärlek och accepterande vi känner för dig.

Kom tillbaka, processen av kärlek och kommunikation växer i oss och med oss en dag i taget.

Kom alltid ihåg, vad som sagts här stannar här. Ni som vill, anslut er till oss i vår avslutningsbön. (Enighetsbönen)