1. Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand. Ett pars tillfrisknande är beroende av RCA:s enighet.
 2. För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud som kommer till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i RCA är en önskan att förbli i en åtagen relation.
 4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller RCA som helhet.
 5. Varje grupp har bara ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till andra tillfrisknande par som fortfarande lider.
 6. RCA bör aldrig stödja, finansiera eller låna RCA;s namn till någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, så att problem med pengar, egendom eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7. Varje RCA-grupp ska vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. RCA ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.
 9. RCA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser eller kommittéer för serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. RCA har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör RCA;s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller vår personliga anonymitet när det gäller press, radio, TV, film och andra medier.
 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer före personligheter.