Grupperna

Stockholm-Södergruppen (centralt) 

OBS! Mötet på söndag den 24:e oktober endast online, ej live. 

Möteslokal: Diakonivåningen i rummet ‘Tron’ (1,5 tr), Församlingshuset Katarina Församling, Högbergsgatan 15  (karta).

För info om portkod skicka mess till GSR-paret på: 070-624 90 40

För er som önskar vara med på Zoom är det möjligt med detta inlogg:
Länk till mötet: https://zoom.us/j/529145494
Zoom mötes-ID: 529 145 494
Lösenord: tillit

Mötestider: Söndagar kl 10.30-12.00

Länk till mötesmanualen finns här
Zoom-tillägg till mötesmanualen finns här
Manual till praktiskt möte finns här
Manual till gruppinventeringsmöte finns här

Övriga mötestexter (steg, traditioner, trygghetsguiden etc.) läser vi från onlinegruppens sida (http://www.rcasverige.se/onlinegruppen/)
Swish (7:e traditionen): 070-560 70 86

1:a söndagen – Traditionsmöte
2:a söndagen – Temamöte, tema 1-12 i Blå Boken
3:e söndagen – Stegmöte
4:e söndagen – Slumpmöte
5:e söndagen – Praktiskt möte
Öppet möte andra söndagen i varje månad

Kontaktpar: Elizabeth och Mattias,070-624 90 40

E-post: rcasoder@gmail.com

Fagersta

Möteslokal: Brukskyrkan, Västmannavägen 10 (karta)
Mötestid: Onsdagar 19:15-20:15. Praktiskt möte första onsdagen varje månad.

E-post: rcafagersta@gmail.com

Onlinemöte

Mötet äger rum online och du hittar alla detaljer du behöver på vår separata sida: http://www.rcasverige.se/onlinegruppen/
Mötestid: Söndagar 19.30-21.00

Kontaktpar: Maria 070-365 37 06 och Olov 070-279 72 72
E-post: rca.sverige.online@gmail.com

Varberg (Vilande – inga aktiva möten)

Kontaktpar: Anette 0761-176020, Johan 076-257 16 37
E-post: rcavarberg@gmail.com