Stockholm-Södergruppen 

Möteslokal: Diakonivåningen i rummet ‘Tron’ (1,5 tr), Församlingshuset Katarina Församling, Högbergsgatan 15  (karta).
Mötestid: Söndagar 10:30-12:00.

För info om portkod skicka mess till GSR-paret på: 070-624 90 40

1:a söndagen – Traditionsmöte
2:a söndagen – Temamöte, tema 1-12 i Blå Boken
3:e söndagen – Stegmöte
4:e söndagen – Slumpmöte
5:e söndagen – Praktiskt möte
Öppet möte andra söndagen i varje månad

Kontaktpar: Elizabeth och Mattias,070-624 90 40
E-post: rcasoder@gmail.com

Onlinegruppen -Ett nytt sätt att leva tillsammans 

Vi är en aktiv onlinegrupp som välkomnar par från hela Sverige.

Länk till mötet: https://zoom.us/j/529145494
Zoom mötes-ID: 529 145 494
Lösenord: tillit

Mötestider: Söndagar kl 10.30-12.00 och onsdagar kl 20.00.

Länk till mötesmanualen finns här

Övriga mötestexter (steg, traditioner, trygghetsguiden etc.) läser vi från denna sida:(http://www.rcasverige.se/onlinegruppen/)

Kontaktpar: Peter och Angelica: 0736-484081
E-post: rca.stockholm.online@gmail.com

Fagersta

Just nu är vårt möte vilande. Hör av er till vår epost med frågor: rcafagersta@gmail.com