Grupperna

Stockholm-Södergruppen 

Möteslokal: Diakonivåningen i rummet ‘Tron’ (1,5 tr), Församlingshuset Katarina Församling, Högbergsgatan 15  (karta).
Mötestid: Söndagar 10:30-12:00.

För info om portkod skicka mess till GSR-paret på: 070-624 90 40

1:a söndagen – Traditionsmöte
2:a söndagen – Temamöte, tema 1-12 i Blå Boken
3:e söndagen – Stegmöte
4:e söndagen – Slumpmöte
5:e söndagen – Praktiskt möte
Öppet möte andra söndagen i varje månad

Kontaktpar: Elizabeth och Mattias,070-624 90 40

E-post: rcasoder@gmail.com

Stockholm-Onlinegruppen

Länk till mötet: https://zoom.us/j/529145494
Zoom mötes-ID: 529 145 494
Lösenord: tillit

Mötestider: Söndagar kl 10.30-12.00

Länk till mötesmanualen finns här
Zoom-tillägg till mötesmanualen finns här
Manual till praktiskt möte finns här
Manual till gruppinventeringsmöte finns här

Övriga mötestexter (steg, traditioner, trygghetsguiden etc.) läser vi från onlinegruppens sida:(http://www.rcasverige.se/onlinegruppen/)

Kontaktpar: Peter och Angelica: 0736-484081

Fagersta

Möteslokal: Brukskyrkan, Västmannavägen 10 (karta)
Mötestid: Onsdagar 19:15-20:15. Praktiskt möte första onsdagen varje månad.

E-post: rcafagersta@gmail.com

Onlinemöte

Mötet äger rum online och du hittar alla detaljer du behöver på vår separata sida: http://www.rcasverige.se/onlinegruppen/
Mötestid: Söndagar 19.30-21.00

Kontaktpar: Maria 070-365 37 06 och Olov 070-279 72 72
E-post: rca.sverige.online@gmail.com

Varberg (Vilande – inga aktiva möten)

Kontaktpar: Anette 0761-176020, Johan 076-257 16 37
E-post: rcavarberg@gmail.com