Du når RCA Sveriges servicekontor på e-post rcaservicekontor@gmail.com
Servicekontoret bistår med försäljning av litteratur, svarar på frågor etc.

För att nå RCA Sveriges ordförande e-postar du rcaordforande@gmail.com

För att nå RCA Sveriges webansvarig e-postar du rca.sverige.webansvarig@gmail.com

För att få kontakt med grupperna går du in under fliken Grupper.

Frivilliga gåvor och insättningar sätts in på plusgiro 186 85 86-7.