Hjälp RCA att bli bättre!


Enkät om RCA 

Vi önskar få in era synpunkter kring vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra med RCA. Syftet med enkäten är att inventera möjligheter för RCA:s fortsatta utveckling i Sverige. Enkäten är framtagen av RCA Sverige och svaren är anonyma.

Fyll i enkäten här. 

Tack för att ni bidrar med era tankar!