Hjälp RCA att bli bättre!

Enkät om RCA 

Vi önskar få in era synpunkter kring vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra med RCA. Syftet med enkäten är att inventera möjligheter för RCA:s fortsatta utveckling i Sverige. Enkäten är framtagen av RCA Sverige och svaren är anonyma.

Fyll i enkäten här. 

Tack för att ni bidrar med era tankar!

RCA Konvent 2021

Välkomna på RCA Sveriges Årsmöte &-konvent 2021, online på Zoom

Datum: Lördagen den 27:e mars 2021
Tid: 10:30-16:30

RCA årliga årskonvent 2021 kommer att ske online på Zoom, detta utifrån den rådande Coronapandemin.

Konventet kommer att startas med ett temamöte, därefter genomförs RCA:s årsmöte för att tillsist avslutas med ett till temamöte.

Alla RCA medlemmar och nykomlingar är hjärtligt välkomna att delta på hela konventet eller på enstaka RCA möten. Konventet är kostnadsfritt, men om ni vill skänka frivilliga bidrag sätts bidraget in på RCA Sveriges postgironummer, se postgironummer här nedan.

För att delta behöver ni anmäla er via mail till nedanstående mail-adress senast den 25/3-21. ID-nummer och lösenord skickas på vändande mail ca två dagar innan RCA konventet.

Anmälan: Senast den 25/3-21 på: rcakonvent@outlook.com

Frivilliga bidrag: sätts in på RCA Sveriges postgironummer: 186 85 86-7

Frågor eller funderingar? Ring Carola 073-6327608, Krister 070-2206535, Helena 070-3591714 eller Jimmy 070-872 6907.

Zoom: Ladda ned Zoom på en dator, mobil eller surfplatta, anslut med det ID-nummer och lösenord ni får per mail ett par dagar före konventet.

Program för konventdagen: 

10.30-12.00: Inledningsmöte: Temamöte med RCA-text

13.00-14.30: RCA-Sveriges årsmöte 2021

15.00-16.30: Avslutningsmöte: Temamöte med RCA-text

Välkomna! Önskar Carola & Krister och Helena & Jimmy från RCA Fagerstagruppen

Styrelsemöte i RCA 2:e september

RCA Sverige har styrelsemöte på Zoom den 2:e september kl 18-19.30.  Om ni är intresserade av att deltaga kontakta er grupps GSR-par för mötesinfo och lösenord.

Väl mött hälsar styrelsen i RCA Sverige

Årskonventet 2020 inställt – årsmötet genomförs online

Med anledning av effekterna kring coronavirusets spridning i Sverige så har vi diskuterat genomförandet av konventet i Fagersta den 28-29 mars. Det finns många osäkerheter. Ett antal par har redan avbokat konventet, vår lokal har fått alla andra bokningar avbokade, det uppmanas till att vara restriktiva i resande m m. Med anledning av detta så har vi fattat det tråkiga, men enligt oss, enda rätta beslutet att ställa in årets konvent.
Årsmötet kommer att genomföras online, via Zoom, på lördagen kl 13-14.30. Mer information om detta kommer senare.
Konventkommitten och styrelsen i RCA Sverige